2016 rokiem Trzech Galicji!

Folkowisko: Trzy Galicje to nieoczywiste spotkanie dalekich krain, podzielonych granicami, ale bliskich sobie w podejściu do świata. Chociaż polska i ukraińska Galicja zostały niegdyś rozłączone, a Galicia hiszpańska leży tysiące kilometrów dalej – da się w nich wyczuć wspólny duch. Oprócz nazwy te regiony łączy podejście do tradycji – pamięć o przodkach i o dawnych obyczajach. Każda z tych krain jest świadoma swojej wyjątkowości i odczuwa odrębność.

Galicje leżą na dwóch krańcach Europy. To peryferia świata, ale powstają tam zjawiska wyjątkowe. To zakątki, w których ocalono dawne słowa, legendy i dźwięki.

Nie znamy się zbyt dobrze, ale podskórnie wyczuwamy bliskość, a gdy już trafimy do siebie nawzajem – wiemy, że jesteśmy u siebie.
 
W drugim weekendzie lipca zapraszamy do Gorajca, a przez cały rok na inne działania naszego Stowarzyszenie wokół tego tematu!