Dla mediów

Kontakt dla mediów: media@folkowisko.pl
 
Ciekawe teksty znajdziesz w dziale Historia.
 
Komentarze naszych gości:
 
"Folkowisko to jest piękna impreza. bezinteresowna, dla zwy­kłych ludzi, w miejscu niebywałym. Powinna trwać. byłem, wino piłem..."
pisarz Andrzej Stasiuk
 
"Folkowisko to festiwal spotkań domowych, dom dla festiwalowiczów ro­dzinnych, oby każdy miał szanse tego doświad­czyć! Czas płynie inaczej a zsiadłe mleko smakuje najlepiej"
Daga Gregorowicz, zespół Daga Dana
 
"Klejnot wielokulturowości naszego Roztocza wyma­ga szczególnej oprawy, którą staje się FOLKOWI­SKO"
prezes LOT Roztocze - Michał Basiński
 
"Tylko w taki sposób może powstawać patriotyzm małych ojczyzn i tylko taki patriotyzm ma dzisiaj sens Festiwal Folkowisko w Chutorze Gorajec, to jednocześnie enzym i katalizator przemian na­szej społecznej alchemii na zapomnianej Ścianie Wschodniej Polski"
bard Jacek Kleyff